Thiết Kế Thi Công Nội Thất Nhà Lô Tại Khai Quang, Vĩnh Yên