Thiết Kế và Thi Công Nội Thất Nhà Phân Lô TMS Grand City, Phúc Yên