Vách trang trí phòng thờ, hoặc còn gọi là vách tôn nghiêm, đóng một vai trò quan trọng trong không gian tôn giáo. Đây là nơi tạo ra sự kính trọng và tôn thờ cho các hoạt động tâm linh. Vách trong phòng thờ không chỉ là một phần của trang trí mà còn mang theo nó sự tôn trọng đối với Đấng cao cả và giá trị tâm linh của người thực hành.