Với sự đóng góp tích cự trong hoạt động bảo vệ quyền trẻ em cùng với Bộ lao động- thương binh xã hội năm 2018, Nội thất Vinai đã vinh dự được đón nhận bằng ken của Bộ lao động- thương binh xã hội.

Bằng khen của bộ lao động thương binh-xã hội

Bằng khen của bộ lao động thương binh-xã hội

Nội thất Vinai nhận bằng khen của bộ lao động thương binh-xã hội

Nội thất Vinai nhận bằng khen của bộ lao động thương binh-xã hội

Hội nghị biểu dương công tác bảo vệ quyền trẻ em 2018

Hội nghị biểu dương công tác bảo vệ quyền trẻ em 2018