Bàn họp là một chiếc bàn đặc biệt được sử dụng trong môi trường công sở hoặc họp nhóm. Thường được thiết kế để chỗ ngồi một nhóm người tham dự cuộc họp, bàn họp cung cấp không gian để đặt tài liệu, máy tính, và các vật phẩm cần thiết khác trong quá trình thảo luận và đưa ra quyết định.