Bàn làm việc – giá sách là một món đồ nội thất thường được sử dụng trong phòng làm việc hoặc khu vực học tập. Nó bao gồm một bề mặt làm việc và một số kệ hoặc giá để lưu trữ sách, tài liệu, hoặc vật phẩm cá nhân. Bàn này được thiết kế để tối ưu hóa không gian làm việc và giúp người sử dụng duy trì sự sắp xếp và truy cập dễ dàng đến tài liệu cần thiết. Bàn làm việc – giá sách thường có thiết kế đơn giản, tiết kiệm diện tích và phù hợp cho việc học tập và công việc.